Dunnink Staphorst Machinebouw en Konstruktiewerken B.V.

Met onderstaand beleid geeft Dunnink Machinebouw & Konstruktiewerken B.V. de kaders aan op basis waarvan de gehele organisatie continu werkt aan het voldoen aan de eisen en verwachtingen van onze belangrijkste stakeholders. Hieronder verstaan wij onze medewerkers, klanten, leveranciers e.d.

Het Dunnink team onderschrijft het volgende kwaliteitsbeleid :
Het beleid is gericht op :

• Op lange termijn economisch succes.
• Het vervullen van marktbehoefte en - verwachting door middel van strategie, personeelsbeleid, groei en efficiency.


De kwaliteit word bepaald door de Opdrachtgevers en medewerkers. Het mag duidelijk zijn dat dit gebeurt onder wettelijke en economische verantwoorde condities.
 

Strategie :

Door het bieden van een compleet pakket van voorbewerking, lassen, assembleren, montage en het creëren van voordelen welke onze producten en diensten zich onderscheiden van anderen.
 

Personeelsbeleid:
Wij zullen continu werken aan de ontwikkeling en implementatie van arbeidsomstandigheden   waarin elke werknemer de mogelijkheid heeft om door middel van opleiding en training  zich te bekwamen in zijn vakgebied.
       

Groei:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Wij stellen ons tot doel te groeien door middel van investering in productinnovatie, product-/marktcombinaties, personeel, methoden en middelen.
 

Efficiency :
Wij werken aan verbeterprojecten ten aanzien van methoden en middelen bestemd voor de vervaardiging van onze producten en dienstverlening.

 

Milieu, Arbo en Risico beleid :
Ons doel is om te verminderen en te elimineren, waar mogelijk, de mogelijke schadelijke effecten van onze activiteiten, producten en diensten kunnen hebben op de kwaliteit, milieu en gezondheidheid & veiligheid. Er word wettelijk voldaan aan wetten en wij streven naar een werkomgeving met de kleinste mogelijke risico's voor onze medewerkers, klanten of  bezoekers. Het door ons opgestelde kwaliteitssysteem is een handvat waarmee wij onze verwachtingen en behoeften alsmede die van de opdrachtgevers, medewerkers waar kunnen  maken. Het systeem is volledig in overeenstemming met norm NEN-EN-ISO 9001:2015.
 

E.W. Dunnink
Juni 2017.